• Groentje Cider behoudt zich het recht voor om zonder enige voorafgaande waarschuwing de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen. Ook behoudt Groentje Cider zich het recht voor om de website of delen ervan aan beperkingen te onderwerpen.
  • Toegang tot besloten of private gedeelten van de website is afhankelijk van het verstrekken van informatie door de bezoeker van de website. De bezoeker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Groentje Cider en dat Groentje Cider uitdrukkelijke toestemming krijgt om deze informatie te gebruiken voor het uitvoeren van de bestellingen en informatievoorziening. Deze informatie zal door Groentje Cider niet doorgegeven of verkocht worden aan derden.
  • Toegang verlenen tot besloten of private gedeelten van de website door middel van gebruikersnamen en wachtwoorden kan te allen tijde door Groentje Cider worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit leidt tot recht op schadevergoeding.
  • Groentje Cider kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen van onverhoopte onjuistheden op deze website. Ook in het geval van storingen, onderbrekingen of andere oorzaken die leiden tot vertraging in informatieverstrekking aanvaardt Groentje Cider geen aansprakelijkheid.
  • De informatie op de website, in de vorm van tekst en/of beeld, wordt door Groentje Cider ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid of leverbaarheid.
  • De bezoeker van de website www.Groentjecider.nl draagt zelf de verantwoordelijkheid om regelmatig deze bestelinformatie, privacy en informatieverwerking en de overige algemene voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen en gaat akkoord met deze regels en voorwaarden.
  • De website is met de grootste zorg samengesteld, toch kunnen incidentele onjuistheden zich voordoen. Bijvoorbeeld door tik- en/of drukfouten.
  • De koper is zelf verantwoordelijk voor het correct en naar waarheid invoeren van zijn gegevens. Groentje Cider kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die hieruit voortvloeien.